Excel là công cụ được sử dụng khá phổ biến và vô cùng tiện ích đối với người dùng. Trong việc tính toán, hãy thiết lập bảng danh sách hay một số loại bảng khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong quá trình thao tác trên Excecl, Epetitions.net sẽ hướng dẫn bạn cách cố định cột trong Excel và dòng chi tiết, đơn giản nhé!

1. Hướng dẫn cách cố định cột trong Excel

Hướng dẫn cách cố định cột đầu tiên

Bước 1: Đầu tiên bạn mở Excel, sau đó chọn vào ô bất kỳ trong sheet bảng tính > Vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Freeze First Column (cố định cột đầu tiên).

Hướng dẫn cách cố định cột đầu tiên
Hướng dẫn cách cố định cột đầu tiên

Bước 2: Sau khi chọn cố định cột thì cột sẽ sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các dòng, cột khác để phân biệt là cột đã được cố định. 

Sau khi chọn cố định cột thì cột sẽ sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm
Sau khi chọn cố định cột thì cột sẽ sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm

Hướng dẫn cách cố định nhiều cột

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần xác định nhóm cột cần cố định, tiếp đến bạn chọn vào ô thuộc dòng đầu tiên của cột nằm bên phải nhóm cột mà bạn cần cố định.

Ví dụ, để cố định 2 cột đầu trong bảng bên dưới, bạn sẽ chọn vào ô C3 để cố định.

Hướng dẫn cách cố định nhiều cột
Hướng dẫn cách cố định nhiều cột

Bước 2: Sau đó bạn chọn mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Freeze Panes.

Các cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm hơn so với đường kẻ các dòng, cột khác khác để phân biệt là nhóm cột đã được cố định.

Các cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm
Các cột được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đậm

2. Hướng dẫn cách cố định dòng trong Excel 

Hướng dẫn cách cố định dòng đầu tiên

Bước 1: Bạn mở file Excel, tiếp đến bạn chọn vào ô bất kỳ trong sheet bảng tính > Vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Freeze Top Row (cố định dòng đầu tiên).

Hướng dẫn cách cố định dòng đầu tiên
Hướng dẫn cách cố định dòng đầu tiên

Bước 2: Bạn có thể thấy dòng sau khi được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen, đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác ở ngay bên dưới ô dữ liệu đã khóa để phân biệt là cột đã được cố định. Như vậy bạn đã cố định dòng đầu tiên thành công rồi đấy!

Dòng sau khi được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen
Dòng sau khi được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen

Hướng dẫn cách cố định nhiều dòng

Bước 1: Đầu tiên bạn mở file Excel, tiếp đến bạn phải xác định nhóm dòng cần cố định, sau đó bạn chọn vào ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng mà bạn cần cố định.

Ví dụ, để cố định 2 dòng đầu trong bảng bên dưới, bạn sẽ chọn vào ô A3 để cố định. 

Chọn vào ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng mà bạn cần cố định
Chọn vào ô đầu tiên của dòng nằm phía dưới nhóm dòng mà bạn cần cố định

Bước 2: Sau đó bạn vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục  Freeze Panes.

Hướng dẫn cách cố định nhiều dòng
Hướng dẫn cách cố định nhiều dòng

Tương tự như cách cố định trên, các dòng được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen, đậm hơn so với đường kẻ các dòng khác ở ngay bên dưới ô dữ liệu đã khóa để phân biệt là nhóm dòng đã được cố định.

Các dòng sau khi được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen
Các dòng sau khi được cố định sẽ được đánh dấu bằng 1 đường kẻ đen

3. Hướng dẫn cách cố định nhiều cột và nhiều dòng

Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ mở file Excel và tiếp đến bạn sẽ phải xác định các dòng, cột bạn muốn cố định, bạn chọn vào ô bên dưới dòng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng bạn muốn cố định nhiều cột và nhiều dòng.

Ví dụ: Nếu bạn cần cố định 2 cột đầu tiên và 2 dòng đầu của bảng dưới đây,  bạn chọn vào ô C3, là ô bên dưới dòng cuối cùng và ở bên phải cột cuối cùng của các dòng và các cột mà bạn muốn cố định.

Hướng dẫn cách cố định nhiều cột và nhiều dòng
Hướng dẫn cách cố định nhiều cột và nhiều dòng

Bước 2: Sau đó bạn vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Freeze Panes.

Để hiển thị thao tác đã thành công, trong bảng Excel sẽ hiện đường viền sẫm màu bên phải và ngay dưới những cột và những dòng bạn muốn cố định. 

Hiện đường viền sẫm màu bên phải và ngay dưới những cột và những dòng
Hiện đường viền sẫm màu bên phải và ngay dưới những cột và những dòng

4. Hướng dẫn cách xóa cố định cột và dòng 

Thao tác xóa hay bỏ cố định cột và dòng rất đơn giản. Bạn chỉ cần vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Unfreeze Panes.

Hướng dẫn cách xóa cố định cột và dòng
Hướng dẫn cách xóa cố định cột và dòng

Lưu ý:

  • Nếu bạn hủy bỏ cố định dòng hoặc cột sẽ đồng thời sẽ hủy bỏ tất cả các dòng, cột bạn và bảng Excel sẽ trở lại trạng thái bình thường. Nếu bạn muốn cố định cột hoặc dòng nào đó bạn sẽ phải thao tác lại như các bước trên. 
  • Lệnh Unfreeze Panes hiện ra khi bạn đã thực hiện thao tác cố định cột hoặc dòng trên trang tính.

5. Hướng dẫn cách cố định không theo ý muốn do bị ẩn dòng

Những ô mà bạn muốn cố định không nằm trong phạm vi hiển thị trong Excel sẽ dẫn đến bạn chọn nhầm ô chính là một trong những nguyên nhân cố định không theo ý muốn.

Ví dụ: Bạn chỉ muốn cố định 2 dòng này giống như hình dưới đây:

2 dòng bạn muốn cố định
2 dòng bạn muốn cố định

Tuy nhiên, khi bạn cố định dòng hoặc cột bạn lại vô tình kéo xuống dòng thứ 7 và chọn vào ô đầu tiên tại dòng thứ 7 đó. 

Kéo xuống dòng 7 và chọn nhầm ô dòng 7
Kéo xuống dòng 7 và chọn nhầm ô dòng 7

Và kết quả sau khi bạn chọn nhầm ô thì việc cố định sẽ gây ra các dòng không cần thiết cũng được cố định lại như bảng dưới đây: 

Chọn nhầm ô thì việc cố định sẽ gây ra các dòng không cần thiết cũng được cố định lại
Chọn nhầm ô thì việc cố định sẽ gây ra các dòng không cần thiết cũng được cố định lại

Cách khắc phục

Bước 1: Đầu tiên bạn vào mục View > chọn mục Freeze Panes > chọn mục Unfreeze Panes để xóa cố định cũ bị lỗi hay không theo ý muốn đi.

Bước 2: Sau đó, bạn cần cuộn lên đến khi nào thấy hết tất cả các ô và các cột mà bạn muốn cố định, thao tác cuối cùng là bạn sẽ cố định lại như các bước đã hướng dẫn ở trên cách cố định cột và dòng.

Cuộn lên và thực hiện thao tác cố định cột và dòng
Cuộn lên và thực hiện thao tác cố định cột và dòng

Hy vọng bài viết hướng dẫn cách cố định cột trong Excel và dòng chi tiết, đơn giản Epetitions.net chia sẻ có thể giúp bạn biết thêm cách cố định và hủy bỏ cố định các cột và các dòng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *